Verejná konzultácia - Európsky právny predpis o kritických surovinách

07.11.2022


Ak ste malá a stredná firma, pozývame Vás zapojiť sa do verejnej konzultácie o európskom právnom predpise o kritických surovinách. Vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby!

Do konzultácie sa môžete zapojiť aj v slovenskom jazyku formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 30. september 2022 - 25. november 2022

Cieľová skupina:
- malé a stredné podniky
- združenia zastupujúce priemysel
- vnútroštátne orgány zodpovedné za suroviny
- občania a združenia spotrebiteľov na úrovni EÚ

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, skúsenosti a názory zainteresovaných strán. Na účely dosiahnutia zelenej a digitálnej transformácie musí EÚ výrazne zvýšiť a diverzifikovať svoje dodávky kritických surovín, posilniť obehovosť a podporovať výskum a inovácie. Cieľom tejto iniciatívy bude posilniť monitorovacie kapacity EÚ, ako aj podporiť jednak hodnotový reťazec EÚ určením projektov strategického záujmu EÚ v oblasti nerastných zdrojov a surovín, pri ktorých sa zabezpečí vysoká miera ochrany životného prostredia, a jednak vonkajšie politiky EÚ týkajúce sa kritických surovín.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13597-Europsky-pravny-predpis-o-kritickych-surovinach/public-consultation_sk

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk