Verejná konzultácia - Hodnotenie smernice o nízkom napätí 2014/35/EU

22.03.2019

 

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 10. január 2019 - 4. apríl 2019

Cieľová skupina: všeobecná verejnosť´= spotrebitelia, používatelia elektrických výrobkov, hospodárske subjekty, verejné orgány.

Cieľ konzultácie: Účelom hodnotenia je posúdiť, či je smernica o nízkom napätí (LVD) 2014/35/EÚ vhodná na účel z hľadiska efektívnosti, účinnosti, relevantnosti a pridanej hodnoty EÚ. LVD platí, s výhradou osobitných výnimiek, pre elektrické zariadenia s menovitým napätím medzi 50 V a 1 000 V (striedavý prúd) alebo medzi 75 V a 1 500 V (jednosmerný prúd), ktoré sa uvádzajú na európsky trh, ako sú elektrické rúry,práčky a sušičky, hriankovače, televízory, tlačiarne, lampy atď. Na základe záverov o vykonávaní smernice Komisia posúdi, ktoré ďalšie kroky môžu byť potrebné na zlepšenie výkonnosti smernice.

Verejná konzultácia je určená na zhromažďovanie všeobecných informácií od verejnosti s cieľom poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a navhrnúť, aké zlepšenia by sa dali predpokladať. Verejná konzultácia je preto nástrojom na identifikáciu potenciálnych ťažkostí pri implementácii, ktoré si môžu vyžadovať regulačné alebo neregulačné nápravné opatrenia.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5291384/public-consultation_en

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk