Verejná konzultácia na skvalitnenie potravinového dodávateľského reťazca

12.09.2017

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA ◄

Termín: 16. august 2017 – 17. november 2017

Cieľová skupina: poľnohospodári, spracovatelia, distribútori, veľkoobchod a maloobchod, obchodné a spotrebiteľské organizácie a ďalší

Cieľ konzultácie: zhromaždiť názory zainteresovaných strán na skvalitnenie potravinového dodávateľského reťazca v 3 oblastiach, ktoré súvisia s postavením poľnohospodárov v potravinovom dodávateľskom reťazci: 

  • nekalé obchodné praktiky,
  • transparentnosť trhu a
  • spolupráca výrobcov.

 

V Európskej únii sa nachádza približne 11 miliónov fariem a v celom potravinovom dodávateľskom reťazci EÚ pracuje 44 miliónov ľudí. Poľnohospodári sú dôležitými strategickými a hospodárskymi hráčmi v tomto reťazci. Spoločná poľnohospodárska politika sa časom stala viac trhovo orientovanou. Navyše sa európske poľnohospodárstvo a agropotravinársky sektor čoraz viac integrujú do globálnych trhov. To viedlo k vystaveniu poľnohospodárov väčšej trhovej neistote a nestálosti cien. Poľnohospodári často pracujú nezávisle od seba, v dôsledku čoho majú len obmedzenú kolektívnu vyjednávaciu silu pri ochrane svojich záujmov voči ostatným subjektom potravinového reťazca, ako sú napríklad spracovatelia a obchodníci.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na:   https://ec.europa.eu/info/consultations/food-supply-chain_sk

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk