Verejná konzultácia - Nové priority v oblasti ekodizajnu udržateľných výrobkov

14.02.2023

Ak ste malá a stredná firma, pozývame Vás zapojiť sa do verejnej konzultácie o nových prioritách v oblasti ekodizajnu udržateľných výrobkov. Vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby!

Do konzultácie sa môžete zapojiť aj v slovenskom jazyku formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 31 január 2023 - 25 apríl 2023

Cieľová skupina:
- MSP vyrábajúce udržateľné výrobky
- MSP predávajúce udržateľné výrobky
- odborné spoločnosti a vedecké združenia s odbornými znalosťami v technických oblastiach
- normalizačné orgány v rámci EÚ
- široká verejnosť

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, skúsenosti a názory zainteresovaných strán na to, aké by mali byť priority budúceho nariadenia o ekodizajne udržateľných výrobkov, spresniť predbežné posúdenia Spoločného výskumného centra Komisie, odstrániť informačné medzery, pomôcť dosiahnuť konsenzus o budúcich opatreniach v rámci nariadenia o ekodizajne udržateľných výrobkov a pomôcť pripraviť sa na bezproblémové vykonávanie po nadobudnutí jeho účinnosti.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiative...

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk