Verejná konzultácia o bezpečnosti vozidiel a ich technickom stave

05.08.2022

 

Ak ste malá a stredná firma, pozývame Vás zapojiť sa do verejnej konzultácie o bezpečnosti vozidiel a revízii balíka predpisov EÚ o technickom stave vozidiel. Vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby!

Do konzultácie sa môžete zapojiť aj v slovenskom jazyku formou ONLINE DOTAZNÍKAhttps://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiative...

Termín: 06. júl 2022 - 28. september 2022

Cieľová skupina:
- občania aj profesionálni vodiči
- výrobcovia vozidiel a zariadení
- združenia cestného sektora

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, skúsenosti a názory na aktuálne smernice. Hlavnými cieľmi možnej revízie sú zlepšenie bezpečnosti na cestách, zníženie emisií znečisťujúcich ovzdušie, uľahčenie voľného pohybu tovaru a osôb a aj lepšia výmena príslušných údajov o technickom stave vozidiel na úrovni EÚ.

Komisia preskúmava 3 smernice „balíka o spôsobilosti na premávku“ prijatého v roku 2014. Ide o smernice • Smernica 2014/45/EÚ o pravidelných kontrolách technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel • Smernica 2014/46/EÚ o registračných dokladoch vozidiel • Smernica 2014/47/EÚ o cestnej technickej kontrole úžitkových vozidiel v prevádzke v Únii.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13132-Bezpecnost-vozidiel-revizia-balika-predpisov-EU-o-technickom-stave-vozidiel/public-consultation_sk

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk