Verejná konzultácia o cielenej revízii smerníc EÚ z oblasti spotrebiteľského práva

12.09.2017

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA ◄

 

Termín: 30. jún 2017 – 8. október 2017

Cieľová skupina: spotrebitelia a spotrebiteľské združenia, podniky a podnikové organizácie, vnútroštátne orgány

Cieľ konzultácie: zhromaždiť názory zainteresovaných strán na možné legislatívne zmeny v nadväznosti na nedávno ukončenú kontrolu vhodnosti spotrebiteľského a marketingového práva a hodnotenie smernice o právach spotrebiteľov s cieľom:

  • zabezpečenia väčšej transparentnosti pri nákupe na online platformách (elektronických trhoch)
  • rozšírenia niektorých práv spotrebiteľov na zmluvy o online službách, kde spotrebitelia poskytujú údaje namiesto povinnosti uhradiť peňažnú platbu,
  • individuálnej nápravy pre spotrebiteľov poškodených nekalými obchodnými praktikami, napríklad zavádzajúcimi tvrdeniami o ekologickosti,
  • účinnejších finančných sankcií na boj proti porušovaniu právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-targeted-revision-eu-consumer-law-directives_sk

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk