Verejná konzultácia o Cieľoch EÚ v oblasti klímy na rok 2040

12.05.2023

Ak ste malá a stredná firma, pozývame Vás zapojiť sa do verejnej konzultácie o cieľoch EÚ v oblasti klímy na rok 2040. Ak ste aktívny v uvedenej oblasti, vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby!

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 31 marec 2023 - 23 jún 2023

Cieľová skupina:
- príslušné priemyselné sektory a súvisiace združenia
- široká verejnosť ako spotrebitelia
- vnútroštátne orgány
- výskumné a akademické inštitúcie
- orgány verejného obstarávania

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, skúsenosti a názory zainteresovaných strán v súvislosti s budúcimi ambíciami EÚ v oblasti klímy a ich výzvami a príležitosťami pre všetky odvetvia hospodárstva. Tým sa obohatí posúdenie Komisie týkajúce sa vhodných cieľov v oblasti klímy do roku 2040, získajú informácie na účely analýzy transformácií odvetví, ktoré sú potrebné na splnenie tohto cieľa na ceste k dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050, a poskytnú vstupy o možnom vývoji nástrojov v oblasti klímy po roku 2030.

Zmena klímy zostáva rozhodujúcou výzvou nadchádzajúcich desaťročí. Týmto oznámením sa začne proces stanovenia cieľa v oblasti klímy do roku 2040, ktorým sa EÚ pevne nasmeruje na cestu ku klimatickej neutralite do roku 2050. Podporí ho hĺbkové posúdenie vplyvu, ktoré bude podkladom pre návrh zákona, ktorým sa stanoví cieľ do roku 2040.

Ďalšie informácie nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13793-Ciel-EU-v-oblasti-klimy-na-rok-2040/public-consultation_sk

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk