Verejná konzultácia o colnej dohode medzi EÚ a Čínou

20.05.2020

 

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 24. marec 2020 - 16. jún 2020

Cieľová skupina: široká škála zainteresovaných strán
- podnikateľský sektor v EÚ a dotknutí občania v súvislosti s obchodom s Čínou
- colné a iné príslušné orgány v členských štátoch

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, názory a skúsenosti o colnej spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci medzi EÚ a Čínou od podpísania dohody v roku 2004. Ako v praxi funguje táto dohoda, najmä rozsah jej relevantnosti pri pomoci colným orgánom EÚ pri plnení ich záväzkov, uľahčenie legitímneho obchodu v spojení s účinnými kontrolami s cieľom zabezpečiť bezpečnosť a ochranu, predchádzanie nedovolenému obchodu ako aj boj proti podvodom.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1941-EU-China-Customs-Agreement/public-consultation

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk