Verejná konzultácia o digitalizacii cestovných dokladov

26.05.2023

Všetky firmy a občanov pozývame zapojiť sa do verejnej konzultácie o digitalizacii cestovných dokladov s cieľom uľahčiť cestovanie. Vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby!

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 05. apríl 2023 - 28. jún 2023

Cieľová skupina:
- všetci občania
- firmy všetkých odvetví

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, skúsenosti a názory, najmä pokiaľ ide o spôsob, akým iniciatíva pomôže zaistiť bezpečnosť a ochranu vnútorných a vonkajších hraníc EÚ, pomôže ľuďom uplatňovať si právo na voľný pohyb v rámci EÚ a zaručí ochranu práv a základných práv dotknutých osôb.

Digitálne cestovné doklady možno vydávať ľahšie ako fyzické doklady. Môžu tiež uľahčiť hraničné kontroly a v konečnom dôsledku aj tok medzinárodného cestovania. Ako bolo oznámené v schengenskej stratégii prijatej v roku 2021, cieľom tejto iniciatívy je rozhodnúť o spoločnom formáte digitálnych cestovných dokladov a uľahčiť cestovanie.

Ďalšie informácie nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13514-Cestovanie-digitalizacia-cestovnych-dokladov-s-cielom-ulahcit-cestovanie/public-consultation_sk

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk