Verejná konzultácia o digitalizácii odvetvia energetiky – akčný plán EÚ

14.12.2021

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 04. októbra 2021 - 24. január 2022

Cieľová skupina:
- občania
- firmy pôsobiace v oblasti energetiky a IKT
- zainteresované strany v oblasti digitálnych technológií a energetiky
- spotrebiteľské organizácie

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, názory a skúsenosti na viaceré aspekty digitalizácie energetického systému. Komisia pracuje na akčnom pláne digitalizácie energetického systému, ktoré môžu naplno uvoľniť potenciál flexibilnej výroby a spotreby energie v rôznych odvetviach a umožniť väčšie využívanie energie z obnoviteľných zdrojov. Tento akčný plán pomôže vytvoriť konkurencieschopný trh s digitálnymi energetickými službami a digitálnou energetickou infraštruktúrou, ktoré budú kyberneticky bezpečné, efektívne a udržateľné. Podporí integráciu energetického systému, účasť výrobcov-spotrebiteľov na energetickej transformácii a zabezpečí interoperabilitu energetických údajov, platforiem a služieb.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13141-Digitalizacia-odvetvia-energetiky-akcny-plan-EU/public-consultation_sk

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk