Verejná konzultácia o digitálnom poplatku - spravodlivá a konkurencieschopná digitálna ekonomika

18.02.2021

 

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 18. január 2021 - 12. apríl 2021

Cieľová skupina:
• podniky a obchodné združenia pôsobiace v digitálnej ekonomike
• poradenské spoločnosti
• vnútroštátne a regionálne správne orgány v EÚ
• združenia pracovníkov a odborové zväzy
• občania

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, názory a skúsenosti týkajúce sa zdaňovania digitálnej ekonomiky pre členské štáty a podniky ako aj spätnú väzbu k možným riešeniam. Verejná konzultácia sa zapojí do prebiehajúcich prác na návrhu o digitálnych poplatkoch do polovice roku 2021.

EÚ potrebuje moderný, stabilný regulačný a daňový rámec, aby mohla reagovať na vývoj a výzvy digitálneho hospodárstva. Aj keď by sme mali podporovať a podnecovať digitalizáciu, pretože môže zvýšiť produktivitu a priniesť úžitok spotrebiteľom, digitálne spoločnosti by mali tiež prispieť svojim spravodlivým podielom do spoločnosti. Technologický pokrok a digitalizácia zásadne menia spôsob, akým pracujeme, podnikáme, ako ľudia cestujú, komunikujú a nadväzujú vzťahy. Tieto zmeny vedú k inovácii, rastu a novým obchodným modelom, ale tiež k dôležitým výzvam. Kríza COVID bola katalyzátorom a akcelerátorom zmien, urýchlila prechod k digitálnejšiemu svetu a vyvolala dôležité zmeny v správaní, ktoré by mohli mať trvalé účinky.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12836-Digital-Levy/public-consultation

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk