Verejná konzultácia o duševnom vlastníctve a udeľovaní nútených licencií na patenty

21.07.2022

 

Ak ste malá a stredná firma, pozývame Vás zapojiť sa do verejnej konzultácie o o duševnom vlastníctve a revidovanom rámci udeľovania nútených licencií na patenty. Vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby!

Do konzultácie sa môžete zapojiť aj v slovenskom jazyku formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 07. júl 2022 - 29. september 2022

Cieľová skupina:
- nositelia práv duševného vlastníctva
- používatelia technológií a výrobkov chránených právami duševného vlastníctva
- sektor zdravotníctva (vrátane výrobcov generických liekov, startupov a združení pacientov), - subjekty verejného sektora
- národné úrady pre duševné vlastníctvo
- právnici v oblasti duševného vlastníctva.

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, skúsenosti a názory na dôvody a postupy na vydávanie nútených licencií v krízových situáciách. Mali by sa odhaliť nedostatky a vplyv na zainteresované strany. Konzultácia slúži na podporu prípravy posúdenia vplyvu.

Udeľovanie nútených licencií na patenty v EÚ sa v súčasnosti v krajinách EÚ reguluje a vykonáva rozličnými a roztrieštenými postupmi. To znamená, že nie je dostatočne účinné na riešenie kríz v celej EÚ. Preskúmať by sa mala aj účinnosť súčasného postupu EÚ týkajúceho sa udeľovania nútených licencií na patenty na vývoz do krajín s problémami v oblasti verejného zdravia (nariadenie č. 816/2006).

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13357-Dusevne-vlastnictvo-revidovany-ramec-udelovania-nutenych-licencii-na-patenty/public-consultation_sk

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk