Verejná konzultácia o ekodizajne a energetickom označovaní chladničiek, umývačiek riadu, práčok, televízorov, počítačov a žiaroviek

23.03.2018

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 13 február 2018 - 7 máj 2018

Cieľová skupina: Všetci občania a organizácie s názorom na systémy ekodizajnu a energetického označovania vrátane miestnych orgánov, miestnych záujmových skupín, malých a stredných podnikov, spotrebiteľských a environmentálnych organizácií, odborových zväzov, mimovládnych organizácií, konzultantov, pracovníkov a federácií zamestnávateľov, iných príslušných zainteresovaných strán a občanov

Cieľ konzultácie: získať názory a spätnú väzbu na označovanie výrobkov

Vzhľadom na to, že väčšina európskych občanov už pravdepodobne nakupovala umývačky riadu, chladničky, práčky a sušičky na pračky, počítače, televízory a osvetľovacie produkty v určitom okamihu ich života, cieľom konzultácie je zhromaždiť ich názory na špecifické technické otázky týkajúce sa každej skupiny výrobkov.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-and-review-ecodesign-and-energy-labelling-regulations-energy-labels_en

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk