Verejná konzultácia o ekologizácii služobných vozidiel

29.02.2024

Všetky firmy a občanov pozývame zapojiť sa do verejnej konzultácie o ekologizácii služobných vozidiel. Vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby.

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 06. február 2024 - 30. apríl 2024

Cieľová skupina:
- firmy z odvetví ľahkých úžitkových vozidiel (osobné automobily a dodávky) a ťažkých úžitkových vozidiel (nákladné automobily a autokary)
- logistické spoločnosti
- požičovne áut
- prevádzkovatelia služieb mobility
- občania ako používatelia

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, odborné znalosti a názory na vplyv všetkých regulačných / neregulačných možností.

Podľa Európskej zelenej dohody a stratégie pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu sa emisie z dopravy musia do roku 2050 znížiť o 90 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Ľahké aj ťažké úžitkové služobné vozidlá mávajú vysoký ročný počet najazdených kilometrov a rýchlo sa vymieňajú. Trh so služobnými vozidlami je preto vhodnou oblasťou na urýchlenie prechodu na mobilitu s nulovými emisiami. Možné opatrenia na urýchlenie tohto prechodu by mohli dopĺňať vykonávanie existujúcich pravidiel týkajúcich sa emisií z cestnej dopravy.

Približne 42 % predaja na európskom trhu s automobilmi sa pripisuje súkromným kupujúcim. Ostatné vozidlá nakupujú firemné subjekty, ktoré sa líšia z hľadiska používania, ročného počtu najazdených kilometrov, rýchlosti obratu, prevádzkových potrieb a ďalších faktorov. Komisia má v úmysle preskúmať možné iniciatívy na urýchlenie prechodu na vozidlá s nulovými emisiami vo firemných vozových parkoch, aby prispela k cieľom EÚ dosiahnuť nulové emisie v doprave. Existujú výrazné rozdiely medzi typmi firemných vozových parkov, ako sú určené na prenájom, služobné osobné automobily, taxislužby, veľké vozové parky logistických nákladných vozidiel atď.

Ďalšie informácie nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14111-Ekologizacia-sluzobnych-vozidiel/public-consultation_sk

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk