Verejná konzultácia o elektronickej fakturácii v EÚ

22.02.2023

Ak ste malá a stredná firma, pozývame Vás zapojiť sa do verejnej konzultácie o elektronickej fakturácii v EÚ. Vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby!

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: do 28 februára 2023

Cieľová skupina:
- hospodárske subjekty, ktoré obchodujú na domácom trhu a/alebo v rámci EÚ

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, skúsenosti a názory zainteresovaných strán. GR GROW Európskej komisie vykonáva sériu aktivít zameraných na posúdenie potreby ďalšieho zásahu v kontexte elektronickej fakturácie. V súčasnosti prebieha hodnotenie smernice 2014/55/EÚ o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní a jej účinkoch na vnútorný trh a o prijatí elektronickej fakturácie.Smernica bola zameraná na odstránenie prekážok cezhraničného obchodu, ktoré vyplývajú z niekoľkých právnych požiadaviek a technických noriem a z nedostatočnej interoperability. Smernica požadovala od členských štátov, aby zabezpečili, že verejní obstarávatelia a obstarávatelia môžu prijímať a spracovávať elektronické faktúry v súlade s európskou normou a so zoznamom syntaxí. Harmonizácia digitálneho vykazovania DPH a povinné používanie elektronickej fakturácie pre transakcie v rámci EÚ povedie k synergiám pri digitalizácii súvisiacich procesov, keďže digitálny výkaz DPH bude podmnožinou európskeho štandardu elektronickej fakturácie.

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk