Verejná konzultácia o energetickej účinnosti – požiadavky na ekodizajn lokálnych ohrievačov priestoru na tuhé palivo (revízia)

05.12.2023

 

Všetky firmy a občanov pozývame zapojiť sa do verejnej konzultácie o požiadavkách na ekodizajn lokálnych ohrievačov priestoru na tuhé palivo v rámci témy Energetická účinnosť. Vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby.

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 21. september 2023 - 14. december 2023

Cieľová skupina:
- občania
- výrobcia ohrievačov
- maloobchodné a opravárenské podniky
- environmentálne organizácie

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, odborné znalosti, názory všetkých zainteresovaných strán o skúsenostiach s vykonávaním súčasných nariadení týkajúcich sa lokálnych ohrievačov na tuhé palivo a vyjadriť sa k hlavným možnostiam identifikovaným na posúdenie vplyvu a poskytnúť ďalšie pripomienky k vývoju trhu alebo technológií, keďže predchádzajúca analýza sa vykonala v roku 2015. Komisia plánuje revidovať požiadavky na ekodizajn lokálnych ohrievačov priestoru na tuhé palivo.

Ďalšie informácie nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13687-Energy-efficiency-ecodesign-requirements-for-solid-fuel-local-space-heaters-review-/public-consultation_sk

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk