Verejná konzultácia o energetickom označovaní a vplyve fotovoltiky na životné prostredie

24.11.2022

Ak ste malá a stredná firma, pozývame Vás zapojiť sa do verejnej konzultácie o o energetickom označovaní fotovoltických výrobkov a ich vplyve na životné prostredie. Vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby!

Do konzultácie sa môžete zapojiť aj v slovenskom jazyku formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 23. september 2022 - 16. december 2022

Cieľová skupina:
- výrobcia pôvodného zariadenia
- podniky vrátane MSP z oblasti fotovoltiky, ktoré sa službám / činnostiam súvisiacim s týmito výrobkami, ako je ich inštalácia či recyklácia
- firmy, ktoré riešia ekodizajn a energetické označovanie fotovoltických modulov a invertorov
- občania ako používatelia
- verejné orgány
- environmentálne a spotrebiteľské organizácie

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, skúsenosti a názory zainteresovaných strán. V pláne REPowerEU uverejnenom v máji 2022 sa zdôrazňuje potreba urýchliť zavádzanie udržateľnej energie z obnoviteľných zdrojov, a práve fotovoltika má v tomto kontexte hrať dôležitú úlohu pri dekarbonizácii energetického systému EÚ. Je nevyhnutné, aby boli novo inštalované výrobky v EÚ šetrné k životnému prostrediu. Komisia preto posudzuje potrebu regulácie vplyvov fotovoltických výrobkov na životné prostredie. Nariadenia o ekodizajne a energetickom označovaní môžu byť zásadným krokom k zlepšeniu udržateľnosti fotovoltických výrobkov.

Cieľom konzultácie je získať spätnú väzbu:
- oblasti vhodné na potenciálnu reguláciu
- zvyky, preferencie a voľby používateľov týkajúce sa kúpy, používania, opravy a likvidácie fotovoltických modulov a invertorov
- očakávaný vplyv potenciálnych legislatívnych opatrení na rozhodnutia používateľov a vývoj trhu

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12820-Energeticke-oznacovanie-Europska-komisia-preskuma-potrebu-novych-pravidiel-tykajucich-sa-vplyvu-fotovoltiky-na-zivotne-prostredie/public-consultation_sk

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk