Verejná konzultácia o Európskom fonde pre strategické investície

23.06.2022

 

Ak ste malá a stredná firma, pozývame Vás zapojiť sa do verejnej konzultácie o Európskom fonde pre strategické investície a hodnotení ex post nariadenia o EFSI 2.0. Vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby!

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 25. máj 2022 - 17. august 2022

Cieľová skupina:
- zástupcovia finančného sektora
- verejné banky
- investori MSP alebo jednotliví navrhovatelia projektov (či už boli zapojení do EFSI alebo nie)
- investori a finanční sprostredkovatelia
- zástupcovia členských štátov/regionálnych organizácií zodpovední za hospodárstvo, financie, investície, rast,
- občania

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, skúsenosti a názory s cieľom posúdiť, do akej miery Európsky fond pre strategické investície (EFSI), ktorý je súčasťou Investičného plánu EÚ pre Európu, splnil svoje ciele vzhľadom na zlepšenia, ktoré fond dosiahol prostredníctvom nariadenia o EFSI 2.0 v r. 2017. Hodnotenie sa bude týkať aj Európskeho centra investičného poradenstva (EIAH) a Európskeho portálu investičných projektov (EIPP).

Výsledky konzultácie sa začlenia do následného hodnotenia EFSI podľa nariadenia (EÚ) 2015/1017 v znení nariadenia (EÚ) 2017/2396 (EFSI 2.0). V hodnotení sa posúdi relevantnosť, účinnosť, efektívnosť a pridaná hodnota rôznych pilierov. Ako taká zhodnotí, čo sa dosiahlo v rámci EFSI a čo by sa dalo v budúcnosti urobiť inak na základe skúseností získaných pri implementácii EFSI. Očakáva sa, že výsledky hodnotenia poskytnú súbor získaných poznatkov, ktoré by mohli byť užitočné pri implementácii programu InvestEU – napr. na podporu geografickej, sektorovej alebo produktovej diverzifikácie.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13021-European-Fund-for-Strategic-investments-EFSI-20-Regulation-ex-post-evaluation/public-consultation_en

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk