Verejná konzultácia o Európskom partnerstve pre inovatívne MSP (Horizon Europe)

23.09.2019

 

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 11. september 2019 - 6. november 2019  

Cieľová skupina: široké spektrum zainteresovaných strán
1) MSP - súčasní a minulí príjemcovia finančných prostriedkov z rámcového programu
2) výskumná komunita EÚ
3) priemyselné firmy
4) priemyselné, akademické a iné partnerské organizácie
5) združenia a zastrešujúce organizácie
6) inštitúcie a orgány EÚ

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, názory a skúsenosti v súlade s Usmerneniami o lepšej právnej regulácii.

Komisia by chcela poznať stanovisko a názory v oblasti výskumu a inovácií (R&I) na 12 navrhovaných inštitucionalizovaných európskych partnerstiev v rámci budúceho programu pre výskum a inovácie v rámci programu Horizont Europe (2021-2027). Konzultácia sa zameriava najmä na celkovú potrebu a plánované zameranie týchto potenciálnych európskych partnerstiev. Horizon Europe bude popri individuálnych výskumných a inovačných projektoch a misiách podporovať európske partnerstvá pri riešení spoločných priorít spoločne s členskými štátmi, súkromným sektorom, nadáciami a ostatnými zúčastnenými stranami. Spätná väzba získaná z týchto verejných konzultácií poskytne rozhodujúci prínos pre prácu na hodnotení vplyvu týchto kandidátskych partnerstiev.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-49...

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk