Verejná konzultácia o Európskom partnerstve pre obehovú bio-založenú Európu (program Horizon Europe)

04.10.2019

 

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 11. september 2019 - 6. november 2019  

Cieľová skupina: široké spektrum zainteresovaných strán
1) MSP - súčasní a minulí príjemcovia finančných prostriedkov z rámcového programu
2) výskumná komunita EÚ
3) firmy z oblasti nakladania s odpadmi a obnoviteľnými zdrojmi energie
4) priemyselné, akademické a iné partnerské organizácie
5) združenia a zastrešujúce organizácie
6) inštitúcie a orgány EÚ

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, názory a skúsenosti v súlade s Usmerneniami o lepšej právnej regulácii. Cieľom tejto iniciatívy je podporovať inovácie založené na udržateľnosti pri vytváraní novej miestnej hodnoty z odpadu a biomasy. Zameria sa na pomoc s rozvojom udržateľných a klimaticky neutrálnych technológií a nahradenie neobnoviteľných fosílnych a minerálnych zdrojov biomasou a odpadom s cieľom získať obnoviteľné produkty a živiny.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972449/public-consultation_en

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk