Verejná konzultácia o hodnotení administratívnej spolupráce v oblasti priameho zdaňovania

22.01.2019

 

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín:  10 december 2018 - 4 marec 2019

Cieľová skupina: široká verejnosť a konkrétne cieľové skupiny ako individuálni daňoví poplatníci, právnické osoby, poskytovatelia daňového poradenstva a účtovnícke služby, finančné inštitúcie.

Cieľ konzultácie: zhromaždiť názory európskych občanov a zainteresovaných strán o ich skúsenostiach so súčasnými pravidlami upravujúcimi administratívnu spoluprácu v oblasti priameho zdaňovania a účinkoch tejto spolupráce. Toto hodnotenie posúdi smernicu 2011/16/ EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti priameho zdaňovania, pokiaľ ide o jej účinnosť, efektívnosť, nepretržitosť, súlad s ostatnými iniciatívami a prioritami, ako aj s jej pridanou hodnotou pre EÚ

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1068597/public-consultation_en

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk