Verejná konzultácia o hodnotení Bielej knihy o doprave z roku 2011

20.07.2020

 

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 2. júl 2020 - 23. september 2020

Cieľová skupina:
• firmy
• občania
• národné, regionálne a miestne správy
• ďalší aktéri verejného sektora
• organizácie zastupujúce sociálnych partnerov, občiansku spoločnosť, spotrebiteľov a cestujúcich
• organizácie zaoberajúce sa najmä mobilitou, prístupnosťou a životným prostredím
• výskum a akademická obec


Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, názory a skúsenosti na relevantnosť a pridanú hodnotu politiky EÚ v oblasti dopravy na prvky stratégie a doterajší rámec stanovený v Bielej knihe z roku 2011. V hodnotení sa skúmajú všetky oblasti, v ktorých Biela kniha EÚ o doprave z roku 2011 predložila politické návrhy, ako napríklad:
- odstránenie prekážok jednotného dopravného trhu EÚ
- podpora inovácií
- zlepšenie infraštruktúry
- zníženie emisií

Komisia pracuje na komplexnej Stratégii pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu. Pri zohľadnení vplyvu pandémie COVID-19 na toto odvetvie sa v stratégii vytvorí cesta smerom k udržateľným a digitálnym prechodom, vybudovaním odolného dopravného systému pre budúce generácie a splnením ambícií stanovených v Európskej zelenej dohode a Fit Európe vhodnej pre komunikáciu v digitálnom veku. Zaoberá sa cieľmi, navrhovanými opatreniami, výsledkami a ich dosahom, spolu s prínosmi a nákladmi.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2080-Evaluation-of-the-2011-White-Paper-on-Transport/public-consultation

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk