Verejná konzultácia o hodnotení činností Úradu duševného vlastníctva EÚ týkajúcich sa presadzovania práva a Európskeho observatória pre porušovanie práv duševného vlastníctva (nariadenie č. 386/2012)

20.09.2018

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 03/07/2018 - 02/10/2018

Cieľová skupina: Všetci občania a firmy, držitelia práv duševného vlastníctva, právni odborníci v oblasti duševného vlastníctva, prokurátori, policajní a colní úradníci, združenia spotrebiteľov a iné mimovládne organizácie

Cieľ konzultácie: zhromaždiť názory občanov a zainteresovaných strán o tom, či nariadenie 386/2012, ktoré poveruje úrad EÚ pre duševné vlastníctvo novými úlohami, splnil svoj cieľ uľahčenia a podpory činností vnútroštátnych orgánov, súkromného sektora a inštitúcií EÚ v boji proti porušovanie práv duševného vlastníctva, najmä falšovanie a pirátstvo.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-activities-european-union-intellectual-property-office-related-enforcement-and-european-observatory-infringements-intellectual-property-rights-regulation-no-386-2012_en

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk