Verejná konzultácia o hodnotení definície malých a stredných podnikov (MSP)

23.03.2018

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 6 február 2018 - 6 máj 2018

Cieľová skupina: národné a regionálne orgány, všetky firmy, obchodné asociácie a organizácie, výskumné a akademické inštitúcie, občania

Cieľ konzultácie: získať názory a spätnú väzbu, hodnotenie a prípadná revízia niektorých aspektov definície malých a stredných podnikov (MSP).

Definícia MSP, ako sa uvádza v Odporúčaní 2003/361/EK, je štrukturálnym nástrojom na identifikáciu podnikov, ktoré čelia zlyhaniu trhu a konkrétnym výzvam v dôsledku ich veľkosti, a preto im umožňuje získať preferenčné zaobchádzanie s verejnou podporou.

Je to široko používaný nástroj v politikách EÚ, ako sú hospodárska súťaž (štátna pomoc), štrukturálne fondy, výskum a inovácie (Horizont 2020). Okrem toho definícia MSP je relevantná pre niektoré európske administratívne výnimky a znížené poplatky, ako napríklad Nariadenie o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH).

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-sme-definition_en

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk