Verejná konzultácia o hodnotení EÚ agentúr Eurofound, Cedefop, ETF a EU-OSHA

12.04.2023

Ak ste malá a stredná firma resp. občan, pozývame Vás zapojiť sa do verejnej konzultácie o hodnotení EÚ agentúr Eurofound, Cedefop, ETF a EU-OSHA. Ak ste v poslednom období spolupracovali s ktoroukoľvek z nich, vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby!

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 02 marec 2023 - 25 máj 2023  

Cieľová skupina:
- všetci občania

- všetky firmy = prijímatelia a užívatelia služieb agentúr
- výskumní pracovníci, akademická obec

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, skúsenosti a názory zainteresovaných strán na výsledky a vplyv týchto 4 decentralizovaných agentúr EÚ: Eurofound, Cedefop, ETF a EU-OSHA, a to jednotlivo aj z prierezového hľadiska. Konzultácia prispeje k hodnoteniu účinnosti, efektívnosti, relevantnosti, súdržnosti a pridanej hodnoty EÚ agentúr so zámerom:
- posúdiť, ako agentúry plnili svoje stanovené ciele a mandáty a
- určiť, či treba zmeniť mandát agentúr
- posúdiť komplementárnosť, synergie a spoluprácu, a to najmä medzi nimi samotnými

Sieť agentúr EÚ založili členské štáty Európskej únie a inštitúcie EÚ, aby si plnili právne, technické a vedecké úlohy. Poradenstvom agentúry prispievajú k tvorbe informovaných politík a zákonov na úrovni EÚ a na úrovni jednotlivých členských štátov.
a) Eurofound - Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok
b) Cedefop - Európske centrum pre rozvoj odbornej prípravy
c) ETF - Európska nadácia pre odborné vzdelávanie
d) EU-OSHA - Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Ďalšie informácie nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13400-Agentury-EU-Eurofound-Cedefop-ETF-a-EU-OSHA-hodnotenie-v-roku-2024/public-consultation_sk

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk