Verejná konzultácia o hodnotení legislatívneho rámca v oblasti kontroly tabaku

27.03.2023

Ak ste malá a stredná firma, pozývame Vás zapojiť sa do verejnej konzultácie o hodnotení legislatívneho rámca v oblasti kontroly tabaku. Vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby!

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 21. február 2023 - 16. máj 2023

Cieľová skupina:
- odvetvie tabakových a súvisiacich výrobkov, vrátane MSP, výrobcov, distribútorov a maloobchodných predajcov ako aj subjekty v dodávateľskom reťazci s tabakovými a súvisiacimi výrobkami
- široká verejnosť
- regulačné orgány v oblasti verejného zdravia a vnútorného trhu
- štátne, regionálne, miestne a iné verejné orgány / organizácie pôsobiace v oblasti kontroly tabaku
- vedeckí experti z oblasti verejného zdravia
- úrad pre normalizáciu

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, skúsenosti a názory zainteresovaných strán. Vzhľadom na faktory, ako sú rýchly nárast nových výrobkov a najnovší technický vývoj, Komisia zhodnotí právny rámec v oblasti kontroly tabaku. Hodnotenie sa bude týkať regulácie výrobkov, reklamy, propagácie a sponzorstva v širšom kontexte. Zhodnotí sa, do akej miery rámec plní svoje ciele a či je schopný podporiť „generáciu bez tabaku“ do roku 2040, ako sa uvádza v európskom pláne na boj proti rakovine.

Ďalšie informácie nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13481-Hodnotenie-legislativneho-ramca-v-oblasti-kontroly-tabaku/public-consultation_sk

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk