Verejná konzultácia o hodnotení nariadenia o kŕmnych doplnkoch

20.02.2019

 

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 12. december 2018 - 3. apríl 2019

Cieľová skupina: Zainteresované strany a občania, hospodárske subjekty, majitelia domácich zvierat, obchodné organizácie, poradné orgány a verejné správy, ktoré majú záujem o kŕmne doplnky.

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme. Komisia vyhodnocuje právne predpisy o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (nariadenie ES č. 1831/2003). Kŕmne doplnkové látky sú látky, mikroorganizmy alebo prípravky, ktoré sa úmyselne pridávajú do krmiva a vody na ovplyvnenie samotného krmiva resp. vody alebo na účinok na zviera. Príklady zahŕňajú látky, ktoré:
- majú technologický účinok na krmivá, napr. konzervačné látky
- zlepšujú chuť alebo vzhľad krmív alebo potravín získaných zo zvierat, napr. farbivá na priame farbenie krmiva alebo na nepriame sfarbenie mäsa alebo vajec
- majú výživný účinok, napr. vitamíny
- zlepšujú výkonnosť zvieraťa, napr. enzýmy zlepšujú stráviteľnosť krmiva, čím sa zvyšuje produkcia mäsa.

Cieľom tejto konzultácie je zhromaždiť názory na to, do akej miery nariadenie dosiahlo svoje ciele, do akej miery je stále vhodné na svoj účel a či je potrebné ho aktualizovať.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-4196253/public-consultation_en

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk