Verejná konzultácia o hodnotení Nástroja na obnovu a odolnosť (2020 – 2024)

26.04.2023

Ak ste malá a stredná firma, pozývame Vás zapojiť sa do verejnej konzultácie o Nástroji na obnovu a odolnosť (2020 – 2024) . Ak ste Nástroj využili, vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby!

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 16 marec 2023 - 08 jún 2023  

Cieľová skupina:
- všetky firmy
- všetci občania

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, skúsenosti a názory zainteresovaných strán na Nástroj na obnovu a odolnosť (RRF). Ten je hlavným nástrojom EÚ na zmiernenie hospodárskeho a sociálneho vplyvu pandémie COVID-19. Toto hodnotenie posúdi jeho implementáciu v polovici. Preskúma najmä účinnosť, efektívnosť, súdržnosť a relevantnosť jeho pokroku pri dosahovaní cieľov nariadenia o RRF a do akej miery vytvorilo pridanú hodnotu EÚ.

Ďalšie informácie nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13608-Recovery-and-Resilience-Facility-2020-2024-mid-term-evaluation_sk

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk