Verejná konzultácia o hodnotení práv cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave

19.08.2019

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 11. júl 2019 - 06. september 2019  

Cieľová skupina: zainteresované stany
1. spotrebitelia - cestujúca verejnosť
2. poskytovatelia služieb v autobusovej a autokarovej doprave

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, názory a skúsenosti. Európska komisia hodnotí reguláciu práv cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave. Nariadenie bolo prijaté v roku 2011, a preto je potrebné posúdiť, ako dobre sa mu darilo od jeho prijatia a či je aj naďalej opodstatnené z hľadiska účinnosti, efektívnosti, relevantnosti a pridanej hodnoty EÚ.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4477676_en

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk