Verejná konzultácia o hodnotení právneho rámca EÚ pre ožarovanie potravín

09.03.2020

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 2. marec 2020 - 25. máj 2020

Cieľová skupina:
• spotrebitelia a spotrebiteľské organizácie
• prevádzkovatelia potravinárskych podnikov
• výrobcovia zariadení a materiálov na ožarovanie potravín
• maloobchodný sektor
• združenia potravinárskych podnikov
• verejné orgány zodpovedné za implementáciu noriem v členských štátoch EÚ
• široká verejnosť

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, názory a skúsenosti. Taktiež posúdiť, či je súčasný legislatívny rámec EÚ týkajúci sa ožarovania potravín a potravinových prísad stále vhodný na daný účel. Zameria sa na to, či sa dosiahli ciele právnych predpisov, ako je voľný pohyb ožarovaných potravín v rámci vnútorného trhu a zároveň či sa zabezpečili bezpečné potraviny, vysoký stupeň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia.

Ožarovanie potravín je proces dekontaminácie, môže sa použiť na usmrtenie patogénnych baktérií, ktoré spôsobujú otravu potravinami ako sú salmonely alebo kampylobaktérie. Ožarovanie potravín nemôže nahradiť správne zaobchádzanie s potravinami, ožarované potraviny si stále vyžadujú primerané chladenie a v prípade potreby sa musia pred konzumáciou variť. Ožarovanie potravín môže tiež spomaliť dozrievanie ovocia a zabrániť klíčeniu zeleniny.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1477-Evaluation-of-the-EU-legal-framework-on-food-irradiation/public-consultation

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk