Verejná konzultácia o hodnotení právnych predpisov EÚ o ochrane dizajnu

12.02.2019

 

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 18. december 2018 - 31. marec 2019

Cieľová skupina: Zainteresované strany a občania
1. všetky priemyselné odvetvia, podniky a dizajnéri, ktoré vlastnia / vytvárajú dizajny (vrátane dizajnu a kreatívneho priemyslu, malých a stredných podnikov, jednotlivých dizajnérov);
2. orgány a združenia, ktoré zastupujú kreatívny priemysel, individuálnych dizajnérov, majiteľov práv na dizajn, ako aj právnikov a odborných zástupcov v oblasti zákonov o dizajnoch;
3. úrady duševného vlastníctva, ktoré sa zaoberajú ochranou dizajnu;
4. súdnictvo, právnické firmy
5. Všeobecná verejnosť, spotrebiteľské organizácie, združenia občianskych práv

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a analyzovať, do akej miery súčasné právne predpisy EÚ o ochrane dizajnu dosiahli svoje ciele, pokiaľ ide o účinnosť, efektivitu, relevantnosť, súlad a pridanú hodnotu EÚ. Zároveň poskytnúť jasné informácie o tom, do akej miery sú tieto právne predpisy vhodné na daný účel.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3527248/public-consultation_en

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk