Verejná konzultácia o hodnotení a preskúmaní systému označovania pneumatík v EÚ

18.10.2017

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA ◄

Termín: 10. októbra 2017 - 8. januára 2018

Cieľová skupina: všetci občania a organizácie s názormi na systém označovania pneumatík v EÚ, vrátane miestnych orgánov, miestnych záujmových skupín, malé a stredné podniky, spotrebiteľské organizácie, odborové zväzy, environmentálne organizácie, konzultanti...

Cieľ konzultácie: zhromaždiť názory všetkých zainteresovaných strán na systém označovania pneumatík v EÚ transparentným spôsobom. Výsledky verejnej konzultácie sa zohľadnia pri príprave správy pre Európsky parlament a Radu. Táto správa sa pripravuje v súlade s článkom 14 nariadenia o označovaní pneumatík.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-and-review-eu-tyres-labelling-scheme_en

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk