Verejná konzultácia o hodnotení smernice o batériách

12.09.2017

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA ◄

Termín: 6. september 2017 – 28. november 2017

Cieľová skupina: všetci obyvatelia a podnikatelia

Cieľ konzultácie: zhromaždiť názory na Smernicu o batériách 2006/66 / ES, ktorá stanovuje pravidlá umiestňovania batérií a akumulátorov na trh a ich zaobchádzanie v EÚ. Hlavným cieľom smernice je maximalizovať separovaný zber použitých batérií a akumulátorov a minimalizovať ich likvidáciu ako zmiešaného komunálneho odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú úroveň recyklácie.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na:   https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-batteries-directive_sk

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk