Verejná konzultácia o hodnotení smernice o bezpečnosti hračiek

13.11.2018

 

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 19.09.2018 - 12.12.2018

Cieľová skupina: Všetci občania a firmy, výrobcovia, dovozcovia a distribútori hračiek, združenia spotrebiteľov, organizácie pre normalizáciu

Cieľ konzultácie: zhromaždiť názory občanov a zainteresovaných strán a zhodnotiť výkonnosť smernice o bezpečnosti hračiek 2009/48 / ES vo vzťahu k jej cieľom. Taktiež zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti hračiek s cieľom zabezpečiť zdravie a bezpečnosť detí. Zhodnotiť účinnosť, súlad s inými právnymi predpismi (vnútroštátnymi právnymi predpismi EÚ a členských štátov), relevantnosťou a pridanou hodnotou smernice EÚ.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3667279/public-consultation_en

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk