Verejná konzultácia o hodnotení smernice o čistení komunálnych odpadových vôd

13.09.2018

 

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 13/07/2018 - 19/10/2018

Cieľová skupina: Všetci občania a firmy

Cieľ konzultácie: získať názory a spätnú väzbu na to, ako smernica o čistení komunálnych odpadových vôd (smernica Rady 91/271 / EHS o čistení komunálnych odpadových vôd) ovplyvnila zber a čistenie komunálnych odpadových vôd v celej EÚ a tým zlepšila stav našich vodných útvarov a životného prostredia vo všeobecnosti.Taktiež
- zhromaždiť všeobecné názory verejnosti o ich chápaní a vzťahu s (odpadovými) vodami
- získať podrobnejšie informácie a stanoviská odborníkov a verejných a súkromných subjektov zodpovedných za implementáciu osobitosti smernice.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-urban-waste-water-treatment-directive_en

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk