Verejná konzultácia o iniciatíve na obmedzenie prijímania trans-mastných kyselín v priemysle v EÚ

11.12.2017

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 17 november 2017 - 9 február 2018

Cieľová skupina: všetci občania a spotrebitelia, spracovatelia potravín, distribútori potravín , veľkoobchod + maloobchod, reštaurácie, firmy poskytujúce stravovacie služby, verejné orgány a inštitúcie, výskumné inštitúcie a think-tanky     


Cieľ konzultácie: zhromaždiť názory všetkých zainteresovaných so záujmom o trans-tuky na kľúčové prvky hodnotenia ich vplyvu.

Európska komisia v súčasnosti vykonáva hodnotenie vplyvu na možnú iniciatívu založenú na EÚ s cieľom obmedziť príjmy priemyselných transmastných kyselín v strave spotrebiteľov v EÚ, napríklad obmedziť obsah transmutálneho tuku v potravinách prostredníctvom samoregulácie alebo prostredníctvom právne- zaviesť povinné označovanie obsahu transmočovín v potravinách na etiketách potravín alebo zakázať používanie čiastočne hydrogenovaných olejov, ktoré sú hlavným zdrojom priemyselných trans-tukov, pri výrobe / príprave potravín prostredníctvom samoregulácie alebo prostredníctvom právneho väzba.
Trans mastné kyseliny sú osobitným typom nenasýtených tukov, ktoré sú prítomné v potravinách v EÚ a ktorých spotreba zvyšuje riziko koronárneho srdcového ochorenia viac než akékoľvek iné živiny. Transmastné tuky sa môžu vyrábať priemyselne a môžu byť tiež prirodzene prítomné v potravinových produktoch pochádzajúcich z prežúvavcov, ako sú mliečne výrobky alebo mäso z hovädzieho dobytka, oviec alebo kôz.


Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/consultations/open-public-consultation-initiative-limit-industrial-trans-fats-intakes-eu_en

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk