Verejná konzultácia o inteligentných dopravných systémoch

17.12.2020

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 3. november 2020 - 2. február 2021

Cieľová skupina:
• občania
• poskytovatelia služieb inteligentných dopravných systémov (IDS)
• cestní operátori a dopravcovia
• výrobcovia/dodávatelia vozidiel a zariadení
• národné, regionálne a miestne správy, organizácie zaoberajúce sa najmä mobilitou, digitalizáciou a životným prostredím.

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, názory a skúsenosti o fungovaní inteligentných dopravných systémov s cieľom zlepšiť fungovanie systému cestnej dopravy vrátane jeho rozhraní s inými druhmi dopravy, a tým znížiť nepriaznivé vonkajšie účinky cestnej dopravy. Inteligentné dopravné systémy zlepšujú bezpečnosť, efektívnosť dopravy a pohodlie vodiča tým, že pomáhajú ľuďom prijímať správne rozhodnutia a prispôsobiť sa dopravným situáciám. Cieľom pravidiel EÚ je urýchliť a koordinovať zavádzanie a používanie týchto systémov. Táto revízia posúdi dostupnosť infraštruktúry a údajov o premávke / cestovaní v celej dopravnej sieti EÚ. Bude tiež pokrývať nový vývoj, ako napríklad:
- prepojená a automatizovaná mobilita (napr. samoriadiace vozidlá)
- online platformy umožňujúce používateľom prístup k niekoľkým spôsobom dopravy.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12534-Revision-of-the-Intelligent-Transport-Systems-Directive/public-consultation

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk