Verejná konzultácia o nebezpečných chemikáliách

26.06.2023

 

Všetky firmy a občanov pozývame zapojiť sa do verejnej konzultácie o nebezpečných chemikáliách a zákaze výroby chemikálií, ktoré sú v EÚ zakázané, na vývoz. Vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby!

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 08. máj 2023 - 31. júl 2023

Cieľová skupina:
- priemyselné podniky
- priemyselné združenia
- výskumní pracovníci
- občania

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, skúsenosti a názory na záväzok v rámci stratégie Chemikálie – stratégia udržateľnosti (prijatej 14. októbra 2020) zakázať výrobu nebezpečných chemikálií, ktoré sú v EÚ zakázané, na vývoz.

Cieľom tejto legislatívnej iniciatívy je zaviesť mechanizmus, ktorý znemožní výrobu alebo vývoz určitých nebezpečných chemikálií, ktoré sú v EÚ zakázané. Cieľom je chrániť krajiny pred negatívnymi účinkami týchto látok na ľudské zdravie a životné prostredie. Touto iniciatívou sa ďalej zosúladia vnútorné a vonkajšie politické opatrenia a zlepší sa medzinárodné postavenie EÚ, čím sa posilní dôveryhodnosť jej opatrení.

Ďalšie informácie nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13750-Nebezpecne-chemikalie-zakaz-vyroby-chemikalii-ktore-su-v-Europskej-unii-zakazane-na-vyvoz/public-consultation_sk

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk