Verejná konzultácia o novej schengenskej stratégii - bezpečnosť a správa hraníc

02.02.2021

 

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 19. január 2021 - 16. marec 2021

Cieľová skupina:
• zainteresované strany, ktoré majú záujem o formovanie budúcnosti Schengenu
• firmy realizujúce zahraničný obchod
• občania
• občianska spoločnosť

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, názory a skúsenosti o fungovaní schengenského priestoru. Pandémia COVID-19, problémy v oblasti bezpečnosti a riadenie migrácie viedli krajiny EÚ k opätovnému zavedeniu kontrol na vnútorných hraniciach, pričom niektoré sa od roku 2015 niekoľkokrát obnovili. Cieľom Komisie je prijať schengenskú stratégiu pre silnejší priestor bez hraníc, ktorá obsahuje:
- aktualizovať Kódex schengenských hraníc
- preskúmať schengenský hodnotiaci mechanizmus, aby sa schengenský priestor stal silnejším, odolnejším a prispôsobil sa vyvíjajúcim sa výzvam, čím sa zaručí voľný pohyb osôb.   

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12838-Schengen-strategy-/public-consultation

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk