Verejná konzultácia o ochrane spotrebiteľa – posilnená spolupráca v oblasti presadzovania práva

12.12.2022

Ak ste malá a stredná firma, pozývame Vás zapojiť sa do verejnej konzultácie o ochrane spotrebiteľa, aby mali rovnako spravodlivé podmienky. Vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby!

Do konzultácie sa môžete zapojiť aj v slovenskom jazyku formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 28. september 2022 - 21. december 2022

Cieľová skupina:
- spotrebitelia
- podniky
- všetky osoby s priamym záujmom na presadzovaní práv spotrebiteľov
- organizácie na ochranu spotrebiteľa

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, skúsenosti a názory zainteresovaných strán na to, ako zvýšiť efektívnosť maloobchodných trhov v EÚ, ako zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých obchodníkov pôsobiacich na tomto trhu, od platforiem na najvyššej úrovni až po menšie subjekty, a ako zabezpečiť, aby spotrebitelia mali rovnako spravodlivé podmienky online aj offline.

Digitalizácia spotrebiteľských trhov a nové obchodné modely predstavujú nové výzvy pre presadzovanie spotrebiteľského práva EÚ. Orgány na ochranu spotrebiteľa a Komisia musia úzko spolupracovať v záujme účinného cezhraničného riešenia obchodných praktík, ktoré nie sú v súlade s právnymi predpismi. Kľúčový význam má pružná, odrádzajúca, nákladovo efektívna a rýchla reakcia, najmä ak ide o rozsiahle porušovanie spotrebiteľských práv alebo o porušenia, ktoré postihujú celé odvetvia.Touto iniciatívou sa zavádzajú cielené zmeny nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa s cieľom riešiť tieto otázky.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13535-Ochrana-spotrebitela-posilnena-spolupraca-v-oblasti-presadzovania-prava/public-consultation_sk

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk