Verejná konzultácia o ochrane zemepisných označení nepoľnohospodárskych výrobkov v rámci celej EÚ

30.06.2021

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 29. apríl 2021 - 22. júl 2021     

Cieľová skupina:
• spotrebitelia a spotrebiteľské organizácie
• výrobcovia (jednotlivci, firmy - najmä malé a stredné, združenia alebo organizácie)
• odborníci pracujúcich v oblasti práva
• príslušné verejné orgány (vnútroštátne, regionálne, miestne)

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme, zozbierať informácie a názory na:
• problémy súvisiace s existujúcou právnou ochranou zemepisných označení autentických nepoľnohospodárskych výrobkov v rámci vnútorného trhu
• prínosy a riziká opatrení EÚ
• dostupné politické riešenia vrátane kontroly a presadzovania budúceho systému ochrany EÚ pre takéto výrobky a na možné vplyvy týchto politických riešení.

V súčasnosti neexistuje celoeurópsky systém ochrany zemepisných označení nepoľnohospodárskych výrobkov (ako sú remeselné výrobky a priemyselný tovar). Takéto výrobky sú však často dôležitou súčasťou miestnej identity, lákajú cestovný ruch a vytvárajú pracovné miesta. Jednotný systém by predovšetkým pomohol výrobcom zostať konkurencieschopnými na špecializovaných trhoch, poskytol spotrebiteľom lepšie informácie o pravosti výrobkov a podporil regionálne ekonomiky.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12778-EU-wide-protection-of-geographical-indications-for-non-agricultural-productshere/public-consultation_sk

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk