Verejná konzultácia o okamžitých platbách

02.06.2021

 

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 31. marec 2021 - 23. jún 2021     

Cieľová skupina:
• používatelia platobných služieb (spotrebitelia, firemní používatelia a obchodníci)
• poskytovatelia platobných služieb
• poskytovatelia podporných technických služieb
• príslušné verejné orgány, vnútroštátne regulačné orgány, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní plynulého prechodu na dobre fungujúce a efektívne celoeurópske riešenia okamžitých platieb

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, názory a námety na prekážky ako aj možné podporné opatrenia, ktoré by EK mohla prijať s cieľom zabezpečiť širokú dostupnosť a využívanie okamžitých platieb v EÚ. Zároveň umožní Komisii rozhodnúť, či sú potrebné koordinované legislatívne opatrenia a/alebo politické opatrenia EÚ, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby kritické množstvo poskytovateľov platobných služieb z EÚ ponúkalo okamžité úhrady. Tiež identifikovať faktory, ktoré by mohli byť relevantné pre stimuláciu dopytu zákazníkov (spotrebiteľov, firemných používateľov a obchodníkov) po okamžitých úhradách v nadväznosti na Stratégiu maloobchodných platieb v roku 2020.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12931-Instant-Payments-/public-consultation_en

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk