Verejná konzultácia o platobných službách – preskúmanie pravidiel EÚ

29.06.2022

Ak ste malá a stredná firma, pozývame Vás zapojiť sa do verejnej konzultácie o platobných službách v EÚ a oblasti otvoreného financovania. Vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby!

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 10. máj 2022 - 02. august 2022

Cieľová skupina:
- používatelia platobných služieb (spotrebitelia, podniky, obchodníci)
- inštitúcie z finančného sektora
- inštitúcie z bankového sektora

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, skúsenosti a názory na uplatňovanie a vplyv revidovanej smernice o platobných službách (PSD2) na oblasť otvoreného financovania.

Stratégia digitálneho financovania a stratégia maloobchodných platieb spustili komplexné preskúmanie vplyvu PSD2 so zámerom posúdiť, či legislatíva naďalej spĺňa svoj účel a navrhnúť právne predpisy o širšom rámci „otvorených financií“. Cieľom rámca je umožniť, aby údaje o zákazníkoch nad rámec PSD2 boli zdieľané a opätovne používané poskytovateľmi finančných služieb na vytváranie nových a vylepšených služieb na základe dohody so zákazníkom, ako aj účinného uplatňovania pravidiel ochrany údajov a bezpečnosti.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13331-Payment-services-review-of-EU-rules/public-consultation_sk

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk