Verejná konzultácia o plytvaní potravinami – ciele zníženia

27.06.2022

Ak ste malá a stredná firma, pozývame Vás zapojiť sa do verejnej konzultácie o plytvaní potravinami. Vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby!

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 24. máj 2022 - 16. august 2022

Cieľová skupina:
- jednotlivci (občania), organizácie (školy, úrady atď.) a spoločnosti produkujúce odpad, ktoré by mali separovať odpad, aby sa umožnil jeho efektívny separovaný zber
- spoločnosti a organizácie zaoberajúce sa odpadovým hospodárstvom
- výrobcovia vyrábajúci tovar, ktorý sa nakoniec stane odpadom
- dodávatelia surovín
- dovozcovia a distribútori produktov
- aktéri opätovného použitia (podniky alebo charitatívne organizácie)

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, skúsenosti a názory na revíziu rámcovej smernice o odpadoch, na uskutočniteľnosť a možné vplyvy (hospodárske, sociálne a environmentálne) alternatívnych opatrení, zhromaždiť príklady osvedčených postupov. Cieľom revízie je obmedziť tvorbu odpadu. Potravinový odpad vyčerpáva naše prírodné zdroje a vytvára emisie skleníkových plynov. Cieľom tejto iniciatívy, ktorá je súčasťou stratégie EÚ z farmy na stôl, je navrhnúť právne záväzné ciele na zníženie plytvania potravinami. Tieto ciele pomôžu obmedziť vplyv potravinového dodávateľského reťazca na životné prostredie a klímu a zabezpečia, aby bolo k dispozícii viac potravín na ľudskú spotrebu, čím sa vytvorí udržateľnejší potravinový systém.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13223-Food-waste-reduction-targets/public-consultation_en

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk