Verejná konzultácia o poskytovaní služieb v stavebnom ekosystéme

02.08.2023

Všetky firmy zo stavebného sektora a občanov pozývame zapojiť sa do verejnej konzultácie o poskytovaní služieb v stavebnom ekosystéme. Vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby na voľný pohyb služieb v priemyselných ekosystémoch s vysokým obsahom služieb

Do konzultácie sa môžete zapojiť anonymne, bez potreby registrovať sa formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: do 1. septembra 2023  

Cieľová skupina:
- stavebná spoločnosť
- vývojár projektu
- zručné remeselné podnikanie
- architektonické a inžinierske služby
- technické testovanie a analýza
- dodávateľ stavebného materiálu
- priemyselné združenie

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, skúsenosti a názory na opatrenia na odstránenie zostávajúcich prekážok jednotného trhu v súvislosti s poskytovaním stavebných služieb a na ďalšie zlepšenie jednotného trhu so službami v ekosystéme stavebníctva. Cieľom je identifikovať konkrétne výzvy podnikov poskytujúcich stavebné služby v EÚ.

Stavebný ekosystém zahŕňa činnosti vykonávané počas celého životného cyklu budov a infraštruktúry. Ide o jeden z najdôležitejších priemyselných ekosystémov z hľadiska zamestnanosti a pridanej hodnoty, v ktorom dominujú mikropodniky a malé podniky. Zohráva tiež kľúčovú úlohu pri ekologickom prechode v EÚ. Renovácia verejných aj súkromných budov je zásadným krokom a bola označená v Európskej zelenej dohode ako kľúčová iniciatíva na podporu energetickej účinnosti v EÚ.

Ďalšie informácie nájdete na: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SM_ServicesConstrEcosys_2023

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk