Verejná konzultácia o poštových službách

21.10.2020

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA ◄

Termín: 13. júl 2020 - 9. november 2020

Cieľová skupina:
• používatelia poštových služieb = občania aj podniky, ktorí sa môžu stretnúť s rôznymi problémami ako prijímatelia a odosielatelia listov a balíkov
• online predajcovia, ktorí využívajú poštové služby na doručovanie svojich tovarov zákazníkom
• banky a spoločnosti poskytujúce verejné služby
• miestne orgány, ktoré používajú poštu na poskytovanie služieb a informácií zákazníkom a obyvateľom
• poštové podniky
• sociálni partneri, odvetvové národné regulačné orgány, orgány pre hospodársku súťaž a orgány na ochranu spotrebiteľa

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, názory, skúsenosti či smernica o poštových službách splnila svoje ciele a zostáva v súčasnom kontexte relevantná. Mala by dopĺňať informácie poskytované štatistickými údajmi a štúdiami o nedávne dôkazy o stave vecí a trendoch na poštových trhoch. Cieľom pravidiel EÚ o poštových službách je zabezpečiť, aby každý v EÚ dostal minimálnu službu za primeranú cenu a aby prevádzkovatelia poštových služieb mohli poskytovať svoje služby v zahraničí (povinnosť univerzálnej služby). Smernica o poštových službách bola naposledy revidovaná v roku 2008. Odvtedy prešiel poštový sektor veľkými zmenami v dôsledku digitalizácie a elektronického obchodu. Toto hodnotenie posúdi, či je smernica stále vhodná na daný účel a dosahuje pôvodné ciele.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11965-Report-on-the-Application-and-Evaluation-of-the-Postal-Services-Directive/public-consultation

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk