Verejná konzultácia o požiadavkách na ekodizajn počítačov

03.06.2024

Všetky firmy a občanov pozývame zapojiť sa do verejnej konzultácie o požiadavkách na ekodizajn počítačov. Vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby.

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 25. apríl 2024 - 18. júl 2024  

Cieľová skupina:
- občania ako používatelia počítačov
- výrobcovia pôvodných zariadení
- dodávatelia komponentov
- opravovne
- subjekty zaoberajúce sa recykláciou atď.

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, odborné znalosti a názory na ekodizajn a energetické označovanie. Cieľom je podporiť hospodársku súťaž medzi výrobcami, zabezpečiť lepšiu energetickú účinnosť, vyššiu energetickú bezpečnosť a nižšie náklady pre spotrebiteľov a podniky. Efektívnosť materiálov vďaka zvýšenej trvanlivosti, spoľahlivosti, dizajnu umožňujúcemu opraviteľnosť a recyklovateľnosť prispieva k prechodu na obehovejšie hospodárstvo

Cieľom nariadenia je znížiť spotrebu energie počítačov tým, že sa zavedú minimálne požiadavky na účinnosť a ďalšie kritériá výkonnosti. Výsledkom bude zníženie emisií CO2 a ušetrenie výdavkov spotrebiteľov v EÚ. Konzultácia sa týka iniciatív súvisiacich s ekodizajnom, ako aj iniciatív súvisiacich s energetickým označovaním.

Ďalšie informácie nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1581-Poziadavky-na-ekodizajn-pocitacov-prehlad/public-consultation_sk

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk