Verejná konzultácia o požiadavkách na energetické označovanie lokálnych ohrievačov priestoru

20.06.2022

 

Ak ste malá a stredná firma, pozývame Vás zapojiť sa do verejnej konzultácie o požiadavkách na energetické označovanie lokálnych ohrievačov priestoru. Vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby!

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 02. jún 2022 - 30. jún 2022

Cieľová skupina:
• firmy zo sektora energetiky
• výrobcovia zariadeni
• podniky zaoberajúce sa maloobchodom a opravami
• spotrebiteľské a environmentálne organizácie

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, skúsenosti a názory na pravidlá EÚ v oblasti ekodizajnu. Od roku 2018 sa stanovujú požiadavky na energetickú účinnosť lokálnych ohrievačov priestoru. Vďaka pravidlám EÚ týkajúcim sa energetického označovania sa takisto poskytujú spotrebiteľom informácie o energetickej účinnosti (a iných environmentálnych parametroch) lokálnych ohrievačov priestoru. Tieto pravidlá priniesli spotrebiteľom značné úspory energie. V rámci tejto iniciatívy sa preskúmavajú pravidlá energetického označovania s cieľom:
- zohľadniť technologický pokrok v danom odvetví,
- zjednodušiť porovnanie rôznych druhov výrobkov,
- používať stupnicu od A po G.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13390-Poziadavky-na-energeticke-oznacovanie-lokalnych-ohrievacov-priestoru-preskumanie-_sk

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk