Verejná konzultácia o požiadavkách na energetické označovanie počítačov

03.06.2024

Všetky firmy a občanov pozývame zapojiť sa do verejnej konzultácie o požiadavkách na energetické označovanie počítačov. Vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby.

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 25. apríl 2024 - 18. júl 2024  

Cieľová skupina:
- občania ako používatelia počítačov
- výrobcovia pôvodných zariadení
- dodávatelia komponentov
- opravovne
- subjekty zaoberajúce sa recykláciou atď.

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, odborné znalosti a názory na ekodizajn a energetické označovanie. Cieľom nariadenia je pomáhať spotrebiteľom pri výbere energeticky najúčinnejších počítačov vďaka použitiu stupnice od A (najúčinnejšie) po G (najmenej účinné). Energetický štítok bude obsahovať aj ďalšie užitočné informácie o životnosti a opraviteľnosti.

Ďalšie informácie nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1580-Poziadavky-na-energeticke-oznacovanie-pocitacov/public-consultation_sk

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk