Verejná konzultácia o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave (hodnotenie)

19.08.2020

 

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 3. júl 2020 - 2. október 2020

Cieľová skupina: široká škála zainteresovaných strán napr.
• občania = cestujúci (vrátane cestujúcich so zdravotným postihnutím alebo so zníženou pohyblivosťou)
• prevádzkovatelia dopravy / dopravcovia a ich združenia vo všetkých druhoch dopravy
• prevádzkovatelia terminálov
• predajcovia cestovných lístkov
• cestovné agentúry, cestovné kancelárie
• občianske združenia na ochranu spotrebiteľa, európske spotrebiteľské centrá
• verejné orgány (najmä ministerstvá zodpovedné za dopravu, regionálne organizácie)
• vnútroštátne orgány presadzovania práva zodpovedné za presadzovanie práv cestujúcich
• prevádzkovatelia dopravy / dopravcovia a ich združenia vo všetkých druhoch dopravy;

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, názory a skúsenosti o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave podľa Nariadenia EÚ č. 181/201 a zabezpečené rovnocennej úrovne ochrany a pomoci cestujúcim v autobusovej a autokarovej doprave vo všetkých členských štátoch.
 
Komisia vyhodnotí reguláciu práv cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave. Nariadenie bolo prijaté v roku 2011, a preto je potrebné posúdiť ako dobre sa mu darilo od jeho prijatia a či je aj naďalej opodstatnené z hľadiska účinnosti, efektívnosti, relevantnosti a pridanej hodnoty EÚ.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11879-Evaluation-of-rights-of-passengers-in-bus-and-coach-transport-in-the-EU/public-consultation

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk